Yhtiömuodon valinta

Pienyritystä perustaessa yksi ensimmäisiä kysymyksiä on yhtiömuodon valinta. Tämä kysymys on varsin tärkeä, ja itselle sopivinta yritysmuotoa kannattaa harkita tarkkaan, sillä se vaikuttaa moniin asioihin ja monelta harmilta säästyy kun valitsee oikean yhtiömuodon heti alkuun.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on nykypäivän yhtiömuodoista kevein ja helpoin aloittaa, sekä lopettaa. Tämä onkin valinta monelle pienyrittäjälle. Toiminimen etuina on edellä mainittujen aloituksen ja lopettamisen helppouden lisäksi yhdenkertainen kirjanpito, joka onnistuu monilta pientä toimintaa pyörittäviltä henkilöiltä itsekin. Toiminimi on erityisen kätevä silloin, kun yrityksen toiminta perustuu oman työpanoksen myymiseen, eikä kalliita investointeja tarvita. Liikevaihdon, tuloksen, lainojen, investointien, varastojen ja riskien ollessa pienehköjä on toiminimi kätevin yritysmuoto.

Avoin yhtiö on yritysmuoto, jossa on vähintään kaksi yhtiömiestä. Molemmilla yhtiömiehillä on oikeus huolehtia yrityksen asioista itsenäisesti, joten tämä yritysmuoto vaatii täydellistä luottamusta yhtiökumppaneiden kesken. Yhtiön nimissä tehdyistä sitoumiksista vastataan yhteisvastuullisesti, joka tarkoittaa että vaikkapa velka on mahdollista periä kokonaan yhdeltä yhtiömieheltä. Jos siis jostain syystä päätyy avoimen yhtiön perustamiseen, kannattaa miettiä TODELLA tarkkaan, onko toinen yhtiömies tämän luottamuksen arvoinen! Avoin yhtiö ei ole nykypäivänä kovinkaan suosittu yhtiömuoto, mikä on varsin ymmärrettävää.

Kommandiittiyhtiö on toiminimen ja avoimen yhtiön välimuoto. Hallinto on osakeyhtiöön verrattuna kevyttä, mutta toiminimestä poiketen kommandiittiyhtiö voi tehdä nimissään mm. sopimuksia ja olla asianosaisena asioidessaan viranomaisten kanssa. Toiminimi on puhtaasti henkilöyhtiö, joten tämä ei ole mahdollista. Kommandiittiyhtiöön tarvitsee avoimen yhtiön tavoin vähintään kaksi yhtiömiestä, mutta avoimesta yhtiöstä poiketen kommandiittiyhtiössä vain yksi yhtiömies on vastuunalainen, toisen ollessa äänetön yhtiömies – monessa tapauksessa sijoittaja. Toiminimen tavoin vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksen riskeistä koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, äänettömän yhtiömiehen ollessa vastuussa vain sijoituksensa määrän verran.

Osakeyhtiö on toiminimen ohella yleisimpiä yritysmuotoja, ja se onkin varsin ymmärrettävää. Osakeyhtiö sopii suurimpaan osaan yritystapauksia, sillä henkilökohtainen riski on usein osakeyhtiön kohdalla huomattavasti pienempi. Mikäli liiketoiminnan riskit ovat suuret, yrityksen varastot kasvavat isoiksi tai tulos on suuri, on osakeyhtiö ehdottomasti kannattavin valinta yhtiömuodoksi. Osakeyhtiössä ei ole muista yhtiömuodoista poiketen ollenkaan henkilökohtaista riskiä – paitsi tietenkin tapauksissa, joissa yrittäjä on henkilökohtaisesti yrityksensä lainan takaajana. Osakeyhtiön voi myös perustaa yksi henkilö, mutta hallituksen varajäsen on joka tapauksessa pakko nimittää. Osakkeet voi kuitenkin omistaa täysin yksi henkilö. Osakeyhtiön huonoina puolina onkin oikeastaan vain monimutkaisempi kahdenkertainen kirjanpito, kalliimpi perustamismaksu sekä vaadittava 2500€ alkupääoma. Näistä viimeinen kuitenkin poistuu heinäkuussa 2019, joten kynnys osakeyhtiön perustamiselle laskee entisestään.