Kirjanpito

Kirjanpito on olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa, vaikka se ei olekaan asiakkaalle näkyvä osa sitä. Se käsittää kaikki yrityksen tuotot ja kulut sekä näiden lisäksi tiedon yrityksen omaisuudesta, veloista ja varoista. Kirjanpitäminen on pakollista yrityksen koosta riippumatta, ja se on tehtävä joko neljän viikon jaksoissa tai kuukausikohtaisesti. Pakollisuudestaan huolimatta kirjanpitovelvoite hyödyttää ensisijaisesti yritystä ja yrittäjää itseään, sillä sen avulla nähdään, kuinka yrityksellä menee ja mihin suuntaan sen toimintaa kenties pitää kehittää.

Kirjanpito

Kirjanpito noudattaa kirjanpitolain määräyksiä

Kirjanpitoa ei voit tehdä oman mielensä mukaan, vaan sen suhteen tulee noudattaa voimassaolevan kirjanpitolain määräyksiä. Sen tulee olla valmis neljän kuukauden sisällä kalenterikuukauden päätymisestä, ja tiedot tulee merkitä sekä selkeästi että pysyvästi.

Kirjanpitoon vietävästä tositteesta on käytävä ilmi muun muassa rahamäärä myynti- ja ostolaskujen osalta sekä alv-kantojen erottamiseen tarvittavat tiedot. Kirjanpito tulee järjestää siten, että kirjauksia voidaan tarkastella sekä asia- että aikajärjestyksessä selkäesti ja johdonmukaisesti.

Kirjanpitolaissa säädetään myös kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. Tositteita ja kuitteja täytyy sen mukaan säilyttää järjestelmällisesti vähintään kuusi vuotta, ja kirjanpidot kymmenen vuotta. Tositteet ja kuitit suositellaan säilytettäväksi samassa järjestyksessä kuin ne on viety kirjanpitoon.

Kirjanpito on yrityksen menestyksen avain

Toisin kuin kirjanpito, tilinpäätös ei ole pakollinen, mikäli kyseessä on mikrokokoinen toiminimi tai ammatinharjoittaja ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laskelma, joka kertoo tilikaudelta yrityksen varallisuuden ja toiminnan tuloksen.

Huolehtipa kirjanpidosta itse tai ulkoistipa sen ammattilaisille, menestynyt yrittäjyys edellyttää myös yrityksen kirjanpidon perusperiaatteiden hallitsemista: mikä osuus yrityksen kassasta on omaa rahaa, mikä kuluu veroihin ja mikä työnantajasuorituksiin. Millaiset ylipäänsä ovat yrityksen kulut ja tuotot? Mitä paremmin oman toimintansa yksityiskohdat tuntee, sen helpompi on luotsata yritystä kohti menestystä.