NANOBUSINESS.FI

Yrittäjyys

Parhaimmillaan yrittäjyys on omien intohimojen seuraamista ja unelmien toteuttamista. Se on usein hyvin kokonaisvaltainen tapa tehdä työtä ja työllistää itsensä sekä kenties myös muita. Yrittäjä näkee oman työnsä tulokset konkreettisesti ja voi hyödyntää omaa osaamistaan haluamallaan tavalla.

Millaista yrittäjyys on?

Parhaimmillaan yrittäjyys tarjoaa paljon vapautta, jolloin voi vaikuttaa omiin työtapoihinsa ja työaikoihinsa. Vapaus tuo kuitenkin mukanaan myös runsaasti vastuuta. Kun taloudellinen vakaus on omissa käsissä, mukana on aina myös riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Epävarmuutta on opittava sietämään, ja uskon omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen on hyvä olla vahva. Yrittäjän täytyy osata tehdä töitä hetkessä, mutta osata katsoa työnsä vaikutuksia pidemmälle kuin seuraavaan päivään.

Yrittäjyys houkuttelee kaiken ikäisiä toteuttamaan unelmiaan ja tekemään intohimolla töitä niiden eteen. Suomessa aloittaa joka vuosi kymmeniätuhansia uusia yrityksiä useilta eri aloilta. Suurin osa näistä on osakeyhtiöitä.

Ystävykset puhuvat yrittäjyydestä

Yrittäjyys vaikuttaa kansantalouteen

Yrittäjyys on merkityksellistä myös laajemmalla tasolla kuin vain yrittäjän omassa perhepiirissä. Yritys saattaa tuottaa paitsi taloudellista arvoa, myös vaikkapa sosiaalista, kulttuurista tai yhteiskunnallista arvoa. Ennen kaikkea yrittäjyyttä voidaan pitää kansantalouden perustana.

Mikäli riittävää määrää yrityksiä ei ole, yhteiskunnalla on vaikeuksia työllistää kansalaisia. Myös monet toiminnot jäisivät toteutumatta ilman yrityksiä, ja kerättyjen verojen määrä romahtaisi. Valtio tukeekin yrittäjyyttä erilaisin tavoin. Se voi toimia esimerkiksi yritykseen tarvittavan lainan takaajana, ja uuden yrityksen perustajalle voidaan myöntää toimintansa käynnistämiseksi erityistä starttirahaa. Myös yhteiskunnallista ilmapiiriä on muun muassa median avulla pyritty muokkaamaan yrittäjämyönteiseksi, jotta yrittäminen näyttäytyisi motivoivana toimintana.

Ominaisuuksia, jotka auttavat yrittäjää menestymään:

Ystävykset puhuvat yrittäjyydestä

Yrityksen perustaminen vaihe vaiheelta

Yrityksen perustamiseen kannattaa suhtautua alusta alkaen järjestelmällisesti ja kunnianhimoisesti. Yhtiömuodon valinta ja kirjanpito ovat seikkoja, joiden suhteen aloittava yrittäjä joutuu tekemään ratkaisun jo varhaisessa vaiheessa. Sopiva yhtiömuoto valitaan sen mukaan, millainen on liiketoiminnan koko ja millaisia ovat sen riskit. Yleisiä yhtiömuotoja ovat esimerkiksi osakeyhtiö ja toiminimi. Vaihtoehtoja on runsaasti.

Hyvä kirjanpitäjä säästää yrittäjän aikaa ja voimia hänen päätehtäväänsä, eli yrityksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Luotettava kirjanpito vapauttaa monesta huolesta, sillä yrittäjä on vastuussa siitä, että kirjanpito on kaikin tavoin hoidettu asianmukaisesti. On syytä muistaa, että kirjanpitoon liittyvät myös tilintarkastus ja tilinpäätös. Vaikka kirjanpito olisi ulkoistettu, sen pääpiirteistä kannattaa olla selvillä myös itse. Silloin yrittäjän on helpompi laatia yrityksen toimintaan liittyviä suunnitelmia, ennusteita ja budjetteja.

Lue lisää

Tutustu aiheisiimme

Yrittäjyys vaatii liiketoimintasuunnitelman

Tärkeimpiä asioita yritystoiminnan käynnstämisen alussa on liikesuunnitelman laatiminen. Suunnitelman tekemiseen kannattaa panostaa, sillä se kirkastaa samalla yrityksen pohjimmaista ideaa myös itselle. Käytännössä liikoteoimintasuunnitelmassa kerrotaan, millä tavalla liiketoimintaideaa aletaan toteuttaa. Onko idealla kysyntää ja asiakkaita? Miten esimerkiksi markkinointi hoidetaan?

Mitä suuremman mittakaavan yrittäjyys on kyseessä, sen tarkempi liiketoimintasuunnitelman on hyvä olla. Suunnitelmassa voidaan esimerkiksi suunnitella myyntiä, tehdä henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelmia, arvioida tuotantokuluja ja hahmotella karkeasti hinnoittelua. Tärkeintä on pohtia vielä kerran, onko liikeidealla kylliksi kysyntää ja asiakkaita, jotta se voi tulevaisuudessa kehittyä. Liiketoimintasuunnitelma ei ole lain mukaan pakollinen, mutta se on välttämätön esimerkiksi srtarttirahaa haettaessa.

Yrityksen on myös tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Tässä vaiheessa yrityksellä on oltava myös nimi. Nimen valintaan kannattaa uhrata aikaa, sillä se tulee olemaan osa yrityksen identiteettiä, näkyvyyttä ja markkinointia. Mielipiteitä on hyvä kysellä muiltakin, ja makustella nimivaihtoehtoja rauhassa. Mikäli nimeen ei ole täysin tyytyväinen, kannattaa miettiä vielä, kunnes täysosuma löytyy.

Hyvä yrittäjyys sisältää mahdollisuuden kasvuun

Lähes jokainen yrittäjä haaveilee siitä, että yritys paitsi turvaa taloudellisesti vakaan elämän, myös tuottaa kasvua ja vaurastumista. Tämä puolestaan edellyttää luonnollisesti runsaasti työn tekemistä ja koko työyhteisön sitoutumista yhteen päämäärään. Yrittäjältä tämä edellyttää kykyä motivoida muita, haastaa itseään sekä halua jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Yrittäjyys on jakuvaa eteenpäin katsomista.

Jotta yritys voisi kasvaa, se tarvitsee lähes aina jossain vaiheessa lisärahoitusta. Tämä voi olla esimerkiksi lainaa tai tukea. Olipa rahoitus mitä muotoa tahansa, sen saadakseen liiketoiminnan tulee olla vahvalla pohjalla. Kasvaminen voi tapahtua monella tavalla. Yleisimpiä tapoja yritystoiminnan kasvattamiseen ovat esimerkiksi tuotekehitykseen ja innovointiin keskittyminen sekä osaamisen kehittäminen. Osaaminen on yrityksen toiminnan elinehto, ja on tärkeää huolehtia, että se on aina ajan tasalla kautta yrityksen.

Mies miettii yrittäjyyttä

Viimeisimmät artikkelit

Nordea osake

Nordea osake

Nordea on Pohjoismaiden suurin finanssipalveluita tarjoava pankki ja se kuuluu maailman 50 suurimman pankin listalle. Se tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluita, sijoituspalveluita ja vakuutuksia. Nordea osake

Lue lisää »
Kannattaako kryptovaluuttaan sijoittaa?

Kannattaako kryptovaluuttaan sijoittaa?

Kryptovaluutta on digitaalisen valuutan muoto, joka käyttää kryptografiaa ja lohkoketjuteknologiaa tapahtumien turvaamiseen. Tämän tyyppinen valuutta on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, kun ihmiset käyttävät sitä sijoituskohteena,

Lue lisää »
Nokia osake

Nokia osake

Nokia oli Suomessa kansallinen symboli, ja sen menestyksen katsottiin heijastavan suomalaisten saavutuksia. Nokian osakkeen kehitys on ollut viime vuosina vaikuttavaa, erityisesti vuodesta 2023 lähtien. Tässä

Lue lisää »
Kuinka perustaa yritys

Kuinka perustaa yritys

Tuttu tunne monelle: mielessä muhii idea yrityksestä, jonka perustamisesta voisi seurata menestystarina. Mutta miten haaveesta voisi tulla totta ja kuinka perustaa yritys? Moni idea jää

Lue lisää »

Asiakkaat varmistavat yrityksen menestyksen

Paraskaan yritysidea ei menesty ilman maksavia asiakkaita. Yrittäjyys edellyttää markkinointia, joka puolestaan tukee myyntiä. Oikeastaan voisi sanoa, että jokainen yrittäjä on pohjimmiltaan myyjä, riippumatta yrityksen alasta. Erityisen tärkeää markkinointi on yrityksen alkuvaiheessa, jotta asiakkaat löytävät yrityksen ja sitoutuvat siihen jatkossa. Löytääkseen asiakkaita on erotuttava joukosta ja jäätävä mieleen. Tässä auttaa yrityksen brändääminen.

Vahvan brändin avulla yritys rakentaa kuvaa itsestään, eikä sulaudu massaan, Hyvä yrittäjyys rakentaa brändiä määrätietoisesti alusta saakka. Brändin tulisi rakentua johdonmukaisesti kaikilla yrityksen osa-alueilla. Brändin luomisen avainkysymyksiä ovat: Millainen asiakkaani on ja missä hän on? Mikä saa hänet kiinnostumaan juuri tästä yrityksestä?

Yrittäjyyden parhaita puolia on monen mielestä työtehtävien laaja-alaisuus. Mitä suuremmassa organisaatiossa työskentelee, sitä kapea-alaisempaa työtä usein tekee. Yrittäjä saa sen sijaan yleensä tehdä monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Se torjuu yksitoikkoisuutta, ja haasteet pitävät mielen virkeänä. Samalla saa oppia näköalapaikalta, millaisin lukemattomin tavoin asiat yrityksessä nivoutuvat yhteen kokonaisuudeksi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.