Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus on yksi ensimmäisistä asioista, jota täytyy pohtia läpi, kun suunnitellaan uuden liiketoiminnan aloittamista. Siinä vaiheessa kun rahoituksen hakua ollaan jo panemassa täytäntöön olisi hyvä olla selvillä täsmällinen liikeidea ja realistinen näkemys tulevan yritystoiminnan kannattavuudesta. Liiketoimintasuunnitelman teon ohessa on helppo pohtia samalla, kuinka myisit liikeideasi rahoittajalle. Mikä on valttisi yritysmaailmassa, mitä ja kenelle olet myymässä? Ennen kaikkea kannattaa pohtia mikä tekee juuri tästä liikeideasta kilpailukykyisen ja sellaisen, jota kannattaa rahoittaa.

Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus ja rahoituksen tarve

Yritystoiminnan alussa tarvitaan aina alkuinvestointeja ja pääomaa. Investoinnit ja niiden tarpeellisuus kannattaa käydä läpi tarkoin, jotta ei tule tehtyä turhia hankintoja etenkään lainarahalla. Käyttöpääomaa tarvitaan alkuvaiheen toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitoon.

Ennen kuin kassavirta muuttuu vakaaksi ja jatkuvaksi, on käyttöpääoma sidottuna yritystoimintaan. Yrityksen pääoman tarvetta arvioidaan alussa rahoituslaskelman avulla ja tulevan liiketoiminnan kannattavuutta kannattavuuslaskelman avulla. Molemmat näistä on mahdollista rahoittaa joko omalla rahalla tai vieraalla pääomalla.

Alkupääoman tarvetta ei kannata arvioida alakanttiin, ettei yritystoiminta tyrehdy jo alkumetreillä. Ennen kaikkea tulee huomioida yrityksen kuukausittaiset kulut ja lisäksi mahdolliset yllättävät menot. Tavoitteena olisi koota alkupääoma, joka riittää ylläpitämään yritystoimintaa 1-3 kuukauden ajan.

Erilaisia tapoja rahoittaa alkavaa yritystoimintaa

On olemassa useita eri lähteitä, joista uusi yritys voi saada rahoitusta. Yksi vaihtoehto on kysyä lainaa tutusta ja hyväksi kokemastaan pankista. Mm. Suomen valtion omistama Finnvera tarjoaa lainaa yrityksille ja Business Finland tarjoaa lainaa erilaisille toimijoille. Myös ELY-keskukset rahoittavat uusia yrityksiä.

Yrittäjyys sisältää monenlaisia haasteita, eikä uuden yrityksen alkutaipale taitu välttämättä suunnitelmien mukaisesti. Tästä syystä erilaisia rahoitusmuotoja on hyvä pohtia jo hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista. Starttiraha on hyvä lähtölaukaus yrittäjyyden alkuun, mikäli yrittäjän lähtötilanne täyttää hakemisen ehdot. Vaikka osa rahoittajista sulkeutuisikin pois, voi yrityksen perustaminen silti onnistua toisen rahoituskanavan avulla. Pääasia on, että yritysidea on toimiva.