Mitä lohkoketjun älysopimukset ovat?

Mitä lohkoketjun älysopimukset ovat?

Kryptovaluutta ja lohkoketju teknologia ovat molemmat luoneet uskomattoman paljon uusia mahdollisuuksia ihmisille. Ne mahdollistavat monia sellaisia asioita, joista ei oltaisi voitu ennen edes unelmoida.

Yksi näistä mahtavista toiminnoista on ehdottomasti älysopimusten luominen. Tämä kiinnostaa hyvin monia ihmisiä hyvästä syystä. Jos sinä et ole ennen kuullut älysopimuksista, tämä artikkeli on hyvä paikka aloittaa. Me tulemme käsittelemään aivan kaiken mahdollisen aiheesta, jotta sinulle selviää, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin suosittuja. Aloitetaan, jotta sinulle selviää voisivatko ne olla sinulle sopiva mahdollisuus.

Ethereum on yksi maailman kuuluisimmista vaihtoehdoista

Ennen kuin siirrymme kertomaan älysopimuksista, meidän tulee tietenkin kertoa hieman siitä kryptosta, joka mahdollisti ne alkujaan. Tämä on nimittäin tietenkin ethereum lohkoketju. Se on yksi maailman kuuluisimmista ja suosituimmista kryptovaluutoista ja lohkoketju teknologioista, mikä johtuu pitkälti juuri tästä asiasta.

Se on nimittäin yksi ensimmäisistä vaihtoehdoista, joka mahdollisti monia käyttötarkoituksia. Yksi näistä käyttötarkoituksista oli älysopimusten luominen. Koska se on noussut hyvin suosituksi käyttötarkoitukseksi kryptovaluuttojen alalla, tietenkin se on vaikuttanut myös koko Ethereumin suosioon suuresti. Älysopimukset toimivat vieläkin Ethereum lohkoketjun päällä. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että sinulla pitää olla juuri tätä kryptovaluuttaa omistuksessa, jos haluat luoda älysopimuksia.

Mikä älysopimus oikein siis on?

Joten mikä älysopimus on? Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyseessä on lohkoketjun päällä toimiva älykäs sopimus. Mutta mikä tekee näistä sopimuksista älykkäitä? Yksinkertaisesti se asia, että ne pitävät kaikki osapuolet täysin turvassa. Älysopimuksia voidaan sopia aivan mistä vain asiasta, mistä normaalisti luotaisiin kirjallisia sopimuksia. Toisin sanoen kyseessä voi olla esimerkiksi vuokrasopimus tai mikä vain muu vastaava sopimus.

Kun älysopimus luodaan, kaikki osapuolet sitoutuvat tiettyihin ehtoihin, jotka tulee täyttää, jotta sopimus siirtyy eteenpäin. Esimerkiksi, jos älysopimus sattuu olemaan vuokrasopimus, vuokraaja ja vuokranantaja sitoutuvat eri asioihin. Vuokraajaa sitoutuu maksamaan takuuvuokran ja vuokranantaja sitoutuu siten antamaan avaimen vuokraajalle.

Vasta kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet oman tehtävänsä, nämä asiat siirtyvät eteenpäin. Siten jos vuokraaja ei esimerkiksi maksa takuuvuokraansa, he eivät saa avainta, ja jos vuokranantaja ei anna avainta, he eivät saa takuuvuokraa itselleen. Täten molemmat puolet ovat turvassa, eikä heidän tarvitse pelätä tulevansa petoksen uhriksi.

Miten älysopimukset oikein toimivat?

Kuten mainitsimme, älysopimus toimii lohkoketjun päällä. Koko sopimuksen luomiseen kuuluu monia erilaisia asioita, joiden avulla sopimus luodaan. Ensimmäisenä tietenkin osapuolet solmivat sopimuksen, mikä aloittaa koko prosessin. Tämän jälkeen heidän tulee sitoutua erilaisiin ehtoihin, jotka riippuvat aina siitä, minkälainen sopimus on kyseessä.

Tämän jälkeen sopimuksesta luodaan koodi, joka asetetaan lohkoketjulle. Kun tämä on tapahtunut, sopimusta ei voida enää muuttaa ilman, että luodaan kokonaan uusi sopimus. Tämä on loistava asia tulevaisuutta varten, jos osapuolille ilmenee erimielisyyksiä. Tämän jälkeen sopimus tulee vain täyttää eli molempien osapuolien tulee täyttää omat tehtävänsä. Kaiken tämän jälkeen sopimus jää vielä nähtävillä tulevaisuutta varten. Siten älysopimus tuo hyvin paljon turvaa.

Uudistuva teknologia mahdollistaa upeita keksintöjä

Lohkoketju teknologia on yksi tärkeimmistä keksinnöistä, jotka on tehty hetkeen. Se on mahdollistanut uusia tapoja täyttää monille tuttuja tehtäviä uudemmalla ja helpommalla tavalla. Tämä näkyy esimerkiksi juuri siinä, miten tutut sopimukset ovat nyt siirtymässä elektroniseen muotoon.

Tämä tapahtuu tietenkin monilla muillakin osa alueilla. Esimerkiksi Hämeenlinnassa tutkitaan tällä hetkellä tapoja, joilla voidaan saada mikrobit tuottamaan materiaalia jätteitä käyttämällä. Tämän kaltaisten keksintöjen avulla monista vanhoista ja tutuista asioista tehdään maailmaan sopivia aina uudelleen ja uudelleen. Ne voivat joko auttaa ympäristöä eri tavoilla tai helpottaa elämäämme muilla tavoilla, kuten juuri älysopimukset tekevät.

Kirjoitettu vs älysopimus

Älysopimukset pohjautuvat tietenkin perinteisiin sopimuksiin. Toisin sanoen niillä on joitakin yhtäläisyyksiä perinteisten sopimusten kanssa, mutta ne eroavat hyvin selkeällä tavalla. Tietenkin molempien asioiden yhtäläisyys on se, että niiden avulla voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat olemaan tietoisia omista tehtävistään, jotka heidän tulee täyttää.

Sen lisäksi kuitenkin asiat eroavat joillakin tavoilla. Ensimmäinen ero on tietenkin se, että ne ovat kirjoitettu eri kielillä. Perinteinen sopimus on kirjoitettu normaalilla ihmisten kielellä, kun taas älysopimus on koodi. Kirjoitettu sopimus on myös kokonaan automaattinen, kun taas älysopimus on vain siirtojensa mukaan automaattinen.

Tietojen tallennus tapahtuu  perinteisten sopimusten kanssa sähköiselle tai fyysiselle paperille kirjoitettuna. Älysopimus taas tallennetaan lohkoketjuun, mikä tuo lisää turvallisuutta. Viimeinen ero on se,  että kirjoitettu sopimus voidaan muuttaa hieman sen mukaan, kuka katsoo sopimusta. Mikä tulee taas älysopimuksiin, niitä ei voida muuttaa oikeastaan ollenkaan, koska tätä varten pitäisi luoda kokonaan uusi sopimus.

Älysopimukset turvaavat kaikki osapuolet

Älysopimuksia on kehitetty jo vuosien ajan. Ne ovat saaneet alkunsa kauan ennen kryptovaluuttojen esittelyä, mutta ne saatiin vasta kaikkien käyttöön Ethereum lohkoketjun kautta. Kuitenkin nyt kun ne ovat vihdoin käytössä, on hankala ajatella aikaa ennen niitä.

On hyvin mahdollista, että älysopimusten suosio tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Niiden tapa turvata kaikki osapuolet ja minimoida petosten mahdollisuus on hyvin houkutteleva asia, minkä takia tämä korkea suosio ei ole ollenkaan yllättävä. Kuka tietää, ehkä tulevaisuudessa yhä useammat tulevat valitsemaan älysopimusten käytön perinteisten vaihtoehtojen sijasta.